Nástěnný „Jihlavský kalendář“

Obsáhlé pravoslavné kalendárium
s liturgickými údaji
na rok 2024

Nástěnná verze či diář - starý juliánský kalendářní styl,
pravoslavná paschálie

Jihlavský kalendář je koncipován tak, aby pro každý den přinášel nejdůležitější liturgické informace (svátky pohyblivé i nepohyblivé, denní biblické čtení, vyznačené půsty apod.), vícero jmen svatých, kteří mají toho dne památku, a ještě zbylo u každého dne místo na psaní poznámek. Kalendář obsahuje také podrobné údaje ohledně postní praxe církve. Každému týdnu je věnována celá stránka formátu A4. Tisk je jednobarevný (černobílý) nebo barevný. Kalendář má 54 stránek (včetně titulní stránky). K nim je přidán ještě zadní list z barveného kartonu oboustranně potištěného (na vnitřní straně bývá poučení o půstech a na vnější straně bývá každý rok něco jiného - viz níže). Před první stránkou je průhledná fólie (slída). Vazba je provedena drátěnou spirálou (v případě nástěnné mutace je nahoře umístěn věšáček, aby bylo lze kalendář pověsit na zeď a listy otáčet přes horní vazbu).

Z tohoto webu si můžete stáhnout PDF soubor s aktuálním kalendáriem na celý tento Boží rok. (Všechny stránky kalendária v jediném souboru, zadní kartonový list se potiskuje zvlášť.)

Připravujeme každoročně dvě mutace tohoto kalendáře, které se odlišují kladem stránek a umístěním drátěné spirálové vazby:

Soubor pro diář kalendar-2024-diar.pdf (500 k) obsahuje vzestupný klad stránek na listech (vhodné pro svázání na boku sešitu; stránky jdou za sebou jako v knize: od první až k poslední na konec sešitu). Vhodné i pro prohlížení na monitoru.

Soubor pro nástěnný kalendář kalendar-2024-nastenny.pdf (500 k) Obsahuje střídavý klad stránek na listech (vhodné pro vazbu na horní hraně sešitu; stránky jdou na přeskáčku tak, aby jednotlivé stránky běžely za sebou do poloviny roku po lícových stranách listů, v druhé polovině se sešit otočí, a stránky budou dále běžet po rubových stranách listů zase zpět k začátku sešitu; tak je to obvyklé u obracecích nástolních či visacích kalendářů s drátěnou spirálou nahoře). NEvhodné k prohlížení na monitoru.

POZOR! V přestupném roce 2024 je poslední den roku umístěn na kartonu na vnitřní straně spolu s poučením o půstech. Potisk na tento karton najdete zde.

Zadní stránka pro výtisk letošního kalendáře je níže.

OD ROKU 2024 SE KALENDÁŘ TISKNE BAREVNĚ.

Objednávací adresu viz dole na stránce.

Dále si můžete na rok 2024 stáhnout postní kalendář

Kalendář má formu jednostránkového plakátu (nejlépe nechat vytisknout na formát A3): kalendar_postni_2024.pdf (tvůce Jáchym Bílek).

Oficiální eparchiální liturgický kalendář pro rok 2024

Z kalendářní ročenky olomoucko-brněnské eparchie

Brožura A5, 180 str., cena 150 Kč

Ročenku si můžete objednat na adrese:
Úřad eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve,
Masarykova tř. 17, Olomouc 9, PSČ 779 00
Telefon: 585 224 883
E-mail: ob-eparchie-urad(a)seznam.cz

Ke stažení v PDF: Úvodní stránky s přehledem svátků a půstů: kalendar-eparch2024-uvod.pdf • Juliánský kalendář (tzv. starý): kalendar-eparch2024-jul.pdf • Smíšený kalendář: kalendar-eparch2024-smiseny.pdfPříloha k ročence: nový (gregoriánský) kalendář - kalendar-eparch-2024-gregor.pdf (k dispozici jen zde a pouze v PDF) •

Eparchiální ročenka na rok 2023

Ke stažení v PDF: • Juliánský kalendář (tzv. starý): kalendar-eparch2023-jul.pdf • Smíšený kalendář: kalendar-eparch2023-smiseny.pdf • Nový (gregoriánský) kalendář: kalendar-eparch-2023-gregor.pdf

Upozornění
Novostylní kalendář s gregoriánskou paschálií: kalendar-eparch-2023-gregor.pdf je k dispozici ke stažení jen na této stránce. V eparchiální ročence není vytištěn.

Články v kalendáři: O životě sv. Orosie - k vyhlášení svatosti v Brně v r. 2022 (str. 124), Vlachernský chrám Matky Boží v Konstantinopoli (str. 130); Svatý Gorazd - 80. výročí (str. 138); Význam chrámu a společenství v církvi (str. 154); V Brně se sešel rok s rokem (str. 158); Pane, nekárej nás přísně (str.168); Modlitba za ukrajinský lid (str. 170).

Třetí část eparchiální ročenky, ve které jsou pouze články (bez kalendárií a bez schematismu), si můžete stáhnout zde: Eparchiální ročenka - články.

Celou ročenku 2023 (v úvodu jsou souhrnné kalendářní informace, dny postní a dny bez půstu, dny zádušních modliteb apod., v druhé části jsou tři kalendária a v třetí části jsou články a schematismus eparchie) si můžete prolistovat níže:

Eparchiální ročenka na rok 2022

Článek v kalendáři: Sv. Ludmila a o životě sv. Orosie

Celou ročenku 2022 (v úvodu jsou souhrnné kalendářní informace, dny postní a dny bez půstu, dny zádušních modliteb apod., v druhé části jsou tři kalendária a v třetí části jsou články a schematismus eparchie) si můžete prolistovat zde:

Eparchiální ročenka na rok 2021

Celou ročenku (v úvodu jsou souhrnné kalendářní informace, dny postní a dny bez půstu, dny zádušních modliteb apod.) si můžete prolistovat zde:

Celou eparchiální ročenku v tištěné podobě je možno si objednat na úřadu eparchiální rady objednat. Ročenka je pěkně vytištěná a obsahuje kromě kalendárií i stručný úvodní přehled svátků, půstů a zádušních památek a aktualizovaný církevní adresář (schematismus) pro olomoucko-brněnskou eparchii.
Články, které jsou součástí ročenky:

Plakát s kalendářem s postními dny 2024

Dále si můžete na rok 2024 stáhnout postní kalendář

Kalendář má formu jednostránkového plakátu (nejlépe nechat vytisknout na formát A3): kalendar_postni_2024.pdf (tvůce Jáchym Bílek)
Webové rozhraní elektronické verze tohoto kalendária pro aktuální rok (obsahuje prohledávání seznamu památek svatých a vyhledávání jmen).
Zadní kartonové stránky nástěnných kalendářů

Vnitřní zadní strana - poučení o půstech (v poslední úpravě - z r. 2011): kalendar-karton-pusty.pdf (tisk na barevném kartonu)

Zadní stránka kartónu na konci kalendáře pro rok 2024:
Výroky
Barevně: zadni-strana-2024-zad-karton-vnejsi-strana.pdf
Vnitřní strana kartonu (s posledním dnem roku a poučením o půstech): zadni-strana-2024-zad-karton-vnitrek.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2023:
Výroky
Barevně: zadni-strana-2023.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2022:
Výroky starců
Barevně: zad-str-2022.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2020:
Výroky starců
Barevně: zad-str-2020.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2019:
Výroky starců
Barevně: zad-str-2019.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2018:
Výroky starců
Barevně: zad-str-2018.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2017:
Výroky starců
Černobíle: zad-str-2017-grey.pdf
Barevně: zad-str-2017-col.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2016:
Výroky starců
Černobíle: zad-str-2016-starci.pdf
Barevně: zad-str-2016-starci-col.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2015:
Výroky svatého starce Paisije
Barevně: zad-str-2015-paisij.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2014:
Výroky starců
Černobíle: zad-str2014-starci.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2013:
O sinajské ikoně Krista Pantokrátora.
Barevně: zad-str2013-ikona-sinaj.pdf
Černobílá verze (vhodná pro tisk na černobílé tiskárně): zad-str2013-ikona-sinaj-bw.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2012:
Vnější zadní strana - Paschální hymny čtené či zpívané po každém svatém přijímání:
zadni-str2012-paschalni_hymny.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2011:
Vnější zadní strana - O zármutku moderního člověka:
kalendar-zad-str2011-zarmutek.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2010:
Zadní kartonový list je potištěn po obou stranách jedinou přílohou: Duchovním odkazem starce Serafima Vyrického – „Bylo to ode Mne“:
serafim-vyricky-ode-mne2a.pdf

(Pod textem přílohy je světle šedým tónem fotografie svatého starce. Každá tiskárna však podává tento podtisk v trochu jiné intenzitě. Výše uvedený soubor označený jako "2a" byl použit pro tisk kalendáře - obsahuje obrázek podtisku v nejsvětlejší variantě. Pro případ tisku na jiných tiskárnách, které by vyžadovaly tmavší obrázek, aby byl podtisk vůbec vidět, přikládám ještě varianty: "2b" se středně tmavým podtiskem a nakonec ještě "2c" se nejtmavším podtiskem. Kromě různé světlosti podtisku jsou všechny tři mutace zcela identické. serafim-vyricky-ode-mne2b.pdf; serafim-vyricky-ode-mne2c.pdf)

Zadní stránka kalendáře pro rok 2009:
Vnější zadní strana - modlitby při stolování:
kalendar-zadni-str2009-stolovani.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2008:
Vnější zadní strana - krátké modlitební pravidlo ct. Serafíma Sarovského:
kalendar2008-karton-serafim.pdf

Zadní strana kalendáře pro rok 2007:
Vnější zadní strana - o současném zázraku přesvaté Bohorodice:
kalendar2007-zad-str2.pdf

Zadní strana kalendáře 2006 - starec Paisij o voskových svících, oleji do lampád a kadidlu
kal06-zad-str.pdf (74 k)

O pravoslavné paschálii (církevní usnesení a kanonická pravidla týkající se data Paschy) s tabulkou obsahující datum Paschy na každý rok až do roku 2015: O_PASCHAL.pdf nebo jako obrázek o-paschalii.png (původně příloha ke kalendáři).

Vysvětlivky k nástěnnému kalendáriu:

O principech církevního kalendáře

AKTUALIZOVÁNO V R. 2018

Církevní kalendář na každý konkrétní rok se skládá ze dvou kruhů (cyklů): nepohyblivého a pohyblivého. Nepohyblivý kalendář obsahuje památky svatých a svátky, které jsou pevně svázány s konkrétním datem (tj. každý rok se slaví ve stejný den v roce). Pohyblivý kalendář obsahuje pohyblivé svátky a pohyblivá biblická čtení, která se každý rok odvíjejí od data Paschy (Velikonoc).

Datum Paschy se každoročně vypočítává podle tabulek, v nichž se zohledňuje jarní rovnodennost, první úplněk a neděle po tomto úplňku. Původně se vypočítávala v Alexandrii a podle církevních pravidel musela připadat vždy až po židovské pasše, která připadala na 15. den jarního lunárního měsíce Nisanu (církevní sněmy zakazovaly oslavovat křesťanskou Paschu před židovskou paschou nebo spolu s ní, aby se zachovával historicko-duchovní princip, že Kristus vstal z mrtvých až po židovské pasše, a novozákonní Pascha tedy musí následovat po starozákonní pasše, která měla jen předobrazný charakter). To je hlavní a nejstarší obecně závazné církevní pravidlo pro datum Paschy. „Alexandrijská paschálie“ upravená, aby morálně a duchovně-chronologicky vyhovovala církevním kánonům, se stala synonymem pravoslavné paschálie. Pouhá astronomická část alexandrijské definice výpočtu Paschy: "první neděle po prvním jarním úplňku", která v nové době zaujala pozici hlavního pravidla pro stanovení paschy a podle ní se začaly vypočítávají velikonoce v gregoriánském kalendáři, nevyhovuje původním církevním pravidlům ani historicko-duchovnímu principu (je to vítězství materialisticko-astronomických hledisek nad duchovně-morálním kanonickým přístupem, který byl pro církev vždy stěžejní). (Církevní kánony a různá ustanovení ohledně data Paschy jsou zde.)
Konkrétní případy: součástí pevného kalendáře je datum většiny církevních svátků (např. Vánoc) a památek světců. Součástí pohyblivého kalendáře je především Pascha, kterou kruh pohyblivého kalendáře každoročně začíná; od data Paschy se vypočítává svátek Nanebevstoupení Páně, který je 40 dní po Pasše a svátky svatodušní, které nastávají 50 dní po Pasše. Pohyblivý kalendář také určuje pořádek liturgických čtení biblických úryvků - hlavně nedělních (vyjma případů perikop, které se vztahují k pevným svátkům). Dále je datem blížící se Paschy určen kalendář Velkého půstu - jeho začátek i témata jednotlivých jeho nedělí apod. Pochopitelně je součástí pohyblivého kalendáře i umístění Květné neděle (poslední neděle před Paschou) a strastného (pašiového) týdne.

Každý rok se podle data Paschy spojí pevný a pohyblivý kalendářní kruh, čímž vzniká základ pro církevní kalendář daného roku. Tento základ poté podléhá dílčím úpravám v souladu s různými typikonálními pravidly (např. dle tzv. „Markových kapitol“).

Jako pevný kruh používáme tzv. juliánský kalendář (viz pojednání zde), který je o 13 dní posunutý vůči občanskému kalendáři (civilní kalendář se řídí papežskou kalendářní reformou z r. 1582 - tzv. gregoriánským kalendářem, jehož výhody a přesnost považujeme za sporné). Juliánský kalendář používá většina pravoslavných křesťanů ve světě.

Ohledně některých dotazů na "konstrukci" pohyblivého kalendářního kruhu v edici našeho kalendáře

Pohyblivý kruh, čili kalendář pohyblivých svátků a biblických čtení je aplikován přesně podle jednoznačné pravoslavné tradice. Pohyblivý kalendář je každoročně "nastaven" dnem svátku Paschy; začíná přípravným obdobím před Velkým postem, pokračuje velkopostní dobou, přes Květnou neděli, strastný týden a Paschu přechází do svátečního popaschálního období, přes svátek Nanebevstoupení pokračuje ke svatodušním svátkům až k první neděli po Padesátnici, tj. svátku všech svatých. Od přípravného období před Velkým půstem přes celý rok určuje pohyblivá denní biblická čtení (úryvky z apoštolských listů a evangelií). Za zmínku stojí, že druhá neděle po Padesátnici je obdobně jako v Rusku věnována zvláštní památce místních svatých a zároveň svatohorským světcům. Do tohoto paschálního kruhu jsou zařazeny i některé další pohyblivé památky a svátky: svatých Otců šesti všeobecných sněmů, sobota a neděle před Povýšením a po Povýšení svatého kříže, svatých Otců VII. všeobecného sněmu, Dimitrijevská zádušní sobota, neděle svatých praotců (druhá před Narozením Kristovým), neděle svatých otců (neděle před Narozením, a sobota před Narozením), sobota a neděle po Narození, sobota a Neděle před Zjevením Páně, sobota a neděle po Zjevení Páně.

U každého dne snadno poznáte, které kalendářní údaje jsou součástí pevného kalendária a které pocházejí z kalendária pohyblivého. Rozlišit je můžete podle grafického rozložení těchto údajů v rámci každého dne. Pevné kalendárium je situováno k dolní části rámce a případně do levého horního rohu (všechny tyto údaje jsou vysázeny patkovým písmem). Informace z pohyblivého kalendária jsou situovány do pravého horního rohu rámce (vysázeny jsou bezpatkovým písmem).

Po roce 2012 začalo být aplikováno specifické ale důležité typikonální pravidlo (k němuž v naší místní pravoslavné církvi nebylo doposavad zvykem přihlížet). Týká se posunu v posloupnosti evangelních čteních po svátku Povýšení svatého kříže. Kdysi u nás bylo obvyklé, že si kněz zjišťoval příslučnou perikopu evangelia sám z univerzálního kalendária, jak je uvedeno v Gorazdově sborníku. Při tom se opomíjela i další typikonálně-kalendářní pravidla (neděle svatých otců šesti všeobecných sněmů, neděle svatých otců sedmého všeobecného sněmu, dimitrijevská sobota atd.). Takto zjednodušené kalendárium lze vnímat jako spíše nouzovou záležitost, a navíc se místní praxe evangelijních čtení začala skoro každý rok po svátku Povýšení rozcházet s evangelijními úryvky, jak se četly v pravoslavné církvi ve světě, kde je všude zvykem typikonální kalendářní pravidla ("Markovy hlavy") uplatňovat.

Umožňuje-li to daný rok, aplikujeme v období mezi svátky Zjevení Páně a Zacheovou nedělí (která je bezprostředně před přípravným obdobím k Velkému půstu) jedno zvláštní evangelijní čtení, které do posloupnosti nedělních perikop zařadil svatý vladyka Gorazd, protože je považoval za důležité pro místní věřící, a tak udržujeme tuto světeckou místní tradici. Proto jsou v našem kalendáři v mezidobí (jedna či několik nedělí mezi Narozením a Zacheovou nedělí) některá pohyblivá biblická čtení jiná, než např. v ruských kalendářích.

Z ruského kalendáře jsme převzali do našeho jihlavského kalendária pohyblivý svátek novomučedníků ruských a celou řadu památek známých i méně známých ruských světců, jakož i svátky některých ruských bohorodičných ikon. Podobně jsme vstřebali do našeho kalendáře i některé řecké, rumunské, gruzínské, bulharské a další svaté.
Papírovou verzi kalendáře můžete objednávat na níže uvedené e-mailové adrese. Nezapomeňte uvést, kolik výtisků chcete, a jakou mutaci (jestli jako diář nebo jako visací). OD ROKU 2024 SE KALENDÁŘ TISKNE BAREVNĚ. Cena jednoho výtisku je 160 Kč (plus poštovné a balné).

Objednávky přijímáme do konce předcházejícího kalendářního roku. Kalendář vychází a je rozesílán k polovině ledna - tj. k začátku kalendářního roku dle starého kalendářního stylu.

Objednávejte touto e-mailovou adresou:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu) (předmět /subject/: Kalendar objednavka)

Viz též další weby: orthodoxia.cz/kalendar (na stránce jsou články s kalendářní problematikou a data paschy na celou první třetinu 21. století)
a dále web elektronického českého pravoslavného kalendáře: kalendar.or.cz
a orthodoxia.cz